ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 46937 | Fide: 25856308 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1478 33
2023Α 1523 10
2022B 1529 23
2022A 1301 11
2021B 1340 22
2021A 1307 0
2020B 1307 0
2020A 1307 31
2019B 1210 10
2019A 1189 27
2018B 1322 17
2018A 1300 22
2017B 995 14
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -