ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 46943 | Fide: 25855123 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 971 0
2022B 971 0
2022A 971 0
2021B 971 0
2021A 971 0
2020B 971 0
2020A 971 0
2019B 971 0
2019A 971 0
2018B 971 0
2018A 971 0
2017B 971 0
2017A 971 0
2016B 971 0
2016A 971 2
2015B - 0
Παλαιότερα -