ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 46947 | Fide: 25856553 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1560 17
2023Α 1613 9
2022B 1556 24
2022A 1413 21
2021B 1368 18
2021A 1383 0
2020B 1383 1
2020A 1377 15
2019B 1319 21
2019A 1252 24
2018B 1129 16
2018A 1097 27
2017B 1060 24
2017A 968 14
2016B 900 10
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -