ΚΟΚΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 12/2000, ΕΣΟ: 46951 | Fide: 25853740 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1153 0
2023Α 1153 0
2022B 1153 0
2022A 1153 0
2021B 1153 0
2021A 1153 0
2020B 1153 0
2020A 1153 0
2019B 1153 0
2019A 1153 0
2018B 1153 0
2018A 1153 0
2017B 1153 0
2017A 1153 0
2016B 1153 9
2016A 1002 1
2015B 1002 1
Παλαιότερα -

Σύλλογοι