ΖΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 46954 | Fide: 25854160 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 974 0
2022B 974 0
2022A 974 0
2021B 974 0
2021A 974 0
2020B 974 0
2020A 974 0
2019B 974 0
2019A 974 1
2018B 948 0
2018A 948 7
2017B - 4
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι