ΖΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 46954, Fide: 25854160

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 974 0
2020A 974 0
2019B 974 0
2019A 974 1
2018B 948 0
2018A 948 7
2017B - 4
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι