ΣΚΛΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2002, ΕΣΟ: 46965 | Fide: 25856391 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 930 0
2022B 930 0
2022A 930 0
2021B 930 0
2021A 930 0
2020B 930 0
2020A 930 0
2019B 930 0
2019A 930 1
2018B 933 0
2018A 933 0
2017B 933 1
2017A 936 15
2016B 857 5
2016A 906 6
2015B - 0
Παλαιότερα -