ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/1982, ΕΣΟ: 46966 | Fide: 25855441 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1292 0
2022A 1292 2
2021B 1323 0
2021A 1323 0
2020B 1323 0
2020A 1323 2
2019B 1309 5
2019A 1307 0
2018B 1307 4
2018A 1277 27
2017B 1104 6
2017A 1053 1
2016B 1056 11
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -