ΤΙΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/1983, ΕΣΟ: 46969, Fide: 25851977

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1191 0
2020B 1191 0
2020A 1191 12
2019B 1250 0
2019A 1250 12
2018B 1204 0
2018A 1204 8
2017B 1190 0
2017A 1190 41
2016B - 4
2016A - 3
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι