ΤΙΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/1983, ΕΣΟ: 46969 | Fide: 25851977 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1240 0
2023Α 1240 0
2022B 1240 0
2022A 1240 10
2021B 1191 0
2021A 1191 0
2020B 1191 0
2020A 1191 12
2019B 1250 0
2019A 1250 12
2018B 1204 0
2018A 1204 8
2017B 1190 0
2017A 1190 41
2016B - 4
2016A - 3
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι