ΤΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 02/1986, ΕΣΟ: 46976 | Fide: 25858823 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1308 0
2021B 1308 0
2021A 1308 0
2020B 1308 0
2020A 1308 0
2019B 1308 0
2019A 1308 0
2018B 1308 0
2018A 1308 0
2017B 1308 0
2017A 1308 13
2016B 1070 0
2016A 1070 3
2015B - 0
Παλαιότερα -