ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 46993 | Fide: 25853708 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1045 0
2023B 1045 0
2023Α 1045 0
2022B 1045 0
2022A 1045 0
2021B 1045 0
2021A 1045 0
2020B 1045 0
2020A 1045 0
2019B 1045 0
2019A 1045 1
2018B 1027 0
2018A 1027 8
2017B - 4
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι