ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 46993, Fide: 25853708

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1045 0
2020B 1045 0
2020A 1045 0
2019B 1045 0
2019A 1045 1
2018B 1027 0
2018A 1027 8
2017B - 4
2017A - 2
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι