ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 10/1997, ΕΣΟ: 46996 | Fide: 25860534 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1220 0
2023Α 1220 0
2022B 1220 0
2022A 1220 0
2021B 1220 0
2021A 1220 0
2020B 1220 0
2020A 1220 0
2019B 1220 0
2019A 1220 12
2018B 1212 3
2018A 1237 7
2017B 1255 6
2017A 1241 7
2016B 1261 1
2016A 1263 5
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι