ΣΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/2007, ΕΣΟ: 47008 | Fide: 25856367 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1156 11
2023Α 1067 14
2022B 1006 2
2022A 1000 12
2021B 1045 10
2021A 1011 0
2020B 1011 0
2020A 1011 12
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι