ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 06/1997, ΕΣΟ: 47017, Fide: 25857061

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1401 14
2020A 1456 15
2019B 1298 0
2019A 1298 0
2018B 1298 0
2018A 1298 0
2017B 1298 0
2017A 1298 0
2016B 1298 0
2016A 1298 11
2015B - 0
Παλαιότερα -