ΤΖΟΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 47020 | Fide: 25855018 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1321 8
2023Α 1283 6
2022B 1224 17
2022A 1145 11
2021B 1163 7
2021A 1177 0
2020B 1177 7
2020A 1139 15
2019B 1169 35
2019A 986 12
2018B 872 16
2018A 940 18
2017B 844 8
2017A 830 18
2016B 832 11
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -