ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 47021 | Fide: 25857185 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 832 0
2023Α 832 0
2022B 832 0
2022A 832 0
2021B 832 0
2021A 832 0
2020B 832 0
2020A 832 9
2019B 831 3
2019A 830 5
2018B 830 0
2018A 830 14
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -