ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 01/2004, ΕΣΟ: 47037 | Fide: 25858556 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1113 0
2022A 1113 0
2021B 1113 0
2021A 1113 0
2020B 1113 0
2020A 1113 0
2019B 1113 0
2019A 1113 17
2018B 1209 2
2018A 1224 12
2017B 1172 5
2017A 1113 9
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -