ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 47042 | Fide: 25837249 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 930 0
2023B 930 0
2023Α 930 0
2022B 930 0
2022A 930 0
2021B 930 0
2021A 930 0
2020B 930 0
2020A 930 0
2019B 930 0
2019A 930 0
2018B 930 0
2018A 930 0
2017B 930 7
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι