ΛΑΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 07/2002, ΕΣΟ: 47043 | Fide: 25862456 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1068 0
2023B 1068 0
2023Α 1068 0
2022B 1068 0
2022A 1068 3
2021B 1068 8
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -