ΚΑΝΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 47045 | Fide: 25865234 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1347 0
2023Α 1347 0
2022B 1347 0
2022A 1347 0
2021B 1347 0
2021A 1347 0
2020B 1347 0
2020A 1347 0
2019B 1347 28
2019A 1172 1
2018B 1158 17
2018A 1154 1
2017B 1158 21
2017A 940 0
2016B 940 19
2016A - 7
2015B - 0
Παλαιότερα -