ΜΟΚΙ ΒΙΤΤΟΡΙΟ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 47064, Fide: 25865536

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1018 0
2020A 1018 6
2019B 986 8
2019A 911 13
2018B 951 9
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι