ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2006, ΕΣΟ: 47082 | Fide: 25834096 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 980 0
2023B 980 0
2023Α 980 0
2022B 980 0
2022A 980 0
2021B 980 0
2021A 980 0
2020B 980 1
2020A 983 0
2019B 983 0
2019A 983 3
2018B 966 9
2018A 877 10
2017B 830 10
2017A 840 8
2016B - 4
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -