ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 03/2004, ΕΣΟ: 47091, Fide: 25854623

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1221 0
2020B 1221 0
2020A 1221 1
2019B 1205 0
2019A 1205 3
2018B 1227 17
2018A 1299 19
2017B 1218 5
2017A - 4
2016B 1242 0
2016A 1242 2
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι