ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 47093 | Fide: 25865110 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1208 23
2023B 1276 5
2023Α 1280 21
2022B 1264 6
2022A 1270 9
2021B 1262 26
2021A 1057 0
2020B 1057 4
2020A 1020 21
2019B 1012 25
2019A 1090 31
2018B 926 23
2018A 831 21
2017B 830 26
2017A 830 5
2016B 830 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι