ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 47093, Fide: 25865110

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1057 0
2020B 1057 4
2020A 1020 21
2019B 1012 25
2019A 1090 31
2018B 926 23
2018A 831 21
2017B 830 26
2017A 830 5
2016B 830 5
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι