ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 47096 | Fide: 25837389 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 921 0
2023B 921 0
2023Α 921 0
2022B 921 0
2022A 921 1
2021B 938 0
2021A 938 0
2020B 938 2
2020A 973 0
2019B 973 5
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -