ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 47100, Fide: 25873105

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 911 0
2020A 911 0
2019B 911 0
2019A 911 1
2018B 893 0
2018A 893 15
2017B - 4
2017A - 2
2016B - 2
2016A - 2
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι