ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 01/1995, ΕΣΟ: 47107 | Fide: 25827103 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1260 0
2022A 1260 0
2021B 1260 0
2021A 1260 0
2020B 1260 0
2020A 1260 0
2019B 1260 0
2019A 1260 0
2018B 1260 0
2018A 1260 0
2017B 1260 0
2017A 1260 5
2016B - 4
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -