ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 47108 | Fide: 25849573 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1131 0
2022A 1131 0
2021B 1131 0
2021A 1131 0
2020B 1131 0
2020A 1131 0
2019B 1131 3
2019A 1106 3
2018B 1104 11
2018A 910 2
2017B 903 1
2017A 910 13
2016B 908 8
2016A 918 3
2015B - 0
Παλαιότερα -