ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 47110 | Fide: 25854879 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1112 4
2022A 1142 0
2021B 1142 4
2021A 1112 0
2020B 1112 8
2020A 1058 0
2019B 1058 3
2019A 1075 27
2018B 1035 12
2018A 1081 17
2017B 987 10
2017A 830 19
2016B 898 14
2016A 890 1
2015B - 0
Παλαιότερα -