ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2005, ΕΣΟ: 47117 | Fide: 25860275 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 926 6
2023Α 894 0
2022B 894 1
2022A 897 6
2021B 909 1
2021A 912 0
2020B 912 0
2020A 912 8
2019B 925 0
2019A 925 6
2018B - 0
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -