ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 47120 | Fide: 25866796 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 950 0
2023B 950 0
2023Α 950 0
2022B 950 0
2022A 950 0
2021B 950 5
2021A 948 0
2020B 948 0
2020A 948 0
2019B 948 0
2019A 948 4
2018B 904 4
2018A 880 5
2017B 862 9
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι