ΚΟΠΤΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Η/Γ: 10/1955, ΕΣΟ: 47126 | Fide: 25859668 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1530 0
2021B 1530 0
2021A 1530 0
2020B 1530 0
2020A 1530 0
2019B 1530 0
2019A 1530 0
2018B 1530 0
2018A 1530 0
2017B 1530 0
2017A - 1
2016B 1530 0
2016A 1530 1
2015B - 0
Παλαιότερα -