ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 05/1982, ΕΣΟ: 47127, Fide: 25859625

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1235 0
2020A 1235 0
2019B 1235 0
2019A 1235 0
2018B 1235 0
2018A 1235 0
2017B 1235 0
2017A 1235 0
2016B 1235 0
2016A 1235 4
2015B - 0
Παλαιότερα -