ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 01/1974, ΕΣΟ: 47147 | Fide: 25861891 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1003 2
2023B 1042 0
2023Α 1042 3
2022B 1004 0
2022A 1004 0
2021B 1004 0
2021A 1004 0
2020B 1004 0
2020A 1004 0
2019B 1004 0
2019A 1004 0
2018B 1004 0
2018A 1004 0
2017B 1004 0
2017A 1004 21
2016B 980 6
2016A 984 5
2015B - 0
Παλαιότερα -