ΖΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 47156 | Fide: 25857339 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1115 0
2021B 1115 0
2021A 1115 0
2020B 1115 0
2020A 1115 0
2019B 1115 0
2019A 1115 4
2018B 1071 11
2018A 1008 10
2017B 930 5
2017A 852 9
2016B 800 0
2016A - 5
2015B - 0
Παλαιότερα -