ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 47164 | Fide: 25867083 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 972 0
2023Α 972 0
2022B 972 0
2022A 972 0
2021B 972 0
2021A 972 0
2020B 972 0
2020A 972 5
2019B 844 1
2019A 847 6
2018B 824 2
2018A 830 5
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -