ΜΑΚΕΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 47167 | Fide: 25865250 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1259 0
2021B 1259 9
2021A 1311 0
2020B 1311 0
2020A 1311 0
2019B 1311 7
2019A 1336 19
2018B 1308 17
2018A 1352 12
2017B 1344 22
2017A 1096 16
2016B 1057 11
2016A 1142 4
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι