ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 12/1991, ΕΣΟ: 47173 | Fide: 25856189 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1330 0
2022A 1330 0
2021B 1330 0
2021A 1330 0
2020B 1330 0
2020A 1330 0
2019B 1330 0
2019A 1330 0
2018B 1330 0
2018A 1330 0
2017B 1330 0
2017A 1330 0
2016B 1330 11
2016A 1192 5
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι