ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 07/2005, ΕΣΟ: 47174 | Fide: 25887661 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 927 0
2023B 927 0
2023Α 927 0
2022B 927 0
2022A 927 0
2021B 927 0
2021A 927 0
2020B 927 0
2020A 927 0
2019B 927 0
2019A 927 4
2018B 912 7
2018A - 4
2017B 891 0
2017A - 4
2016B 891 0
2016A 891 4
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι