ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 47179, Fide: 25868748

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1387 16
2020A 1392 19
2019B 1504 33
2019A 1217 16
2018B 966 9
2018A 946 8
2017B - 3
2017A - 3
2016B 1016 0
2016A 1016 3
2015B - 0
Παλαιότερα -