ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΜΕΛΑ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 47179 | Fide: 25868748 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1550 30
2023Α 1578 25
2022B 1458 40
2022A 1377 11
2021B 1444 36
2021A 1387 0
2020B 1387 16
2020A 1392 19
2019B 1504 33
2019A 1217 16
2018B 966 9
2018A 946 8
2017B - 3
2017A - 3
2016B 1016 0
2016A 1016 3
2015B - 0
Παλαιότερα -