ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 47181, Fide: 4241045

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 969 0
2020A 969 3
2019B 963 3
2019A 977 9
2018B 1070 2
2018A 1034 5
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -