ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Η/Γ: 10/2004, ΕΣΟ: 47183 | Fide: 25844644 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1034 0
2023B 1034 0
2023Α 1034 0
2022B 1034 0
2022A 1034 6
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -