ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Η/Γ: 02/1984, ΕΣΟ: 47191 | Fide: 25864165 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 905 2
2021B 922 0
2021A 922 0
2020B 922 0
2020A 922 3
2019B 913 1
2019A 918 4
2018B 901 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 1
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -