ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 47213 | Fide: 25860240

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 947 0
2021B 947 0
2021A 947 0
2020B 947 0
2020A 947 0
2019B 947 0
2019A 947 6
2018B 999 6
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -