ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 47215, Fide: 25860208

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 954 0
2020B 954 0
2020A 954 8
2019B 948 0
2019A 948 7
2018B 940 5
2018A 930 8
2017B - 0
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -