ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 47219 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1014 0
2022A 1014 0
2021B 1014 0
2021A 1014 0
2020B 1014 0
2020A 1014 0
2019B 1014 0
2019A 1014 0
2018B 1014 0
2018A 1014 0
2017B 1014 0
2017A 1014 0
2016B 1014 0
2016A 1014 1
2015B - 0
Παλαιότερα -