ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 47265 | Fide: 25846221

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 856 0
2021B 856 0
2021A 856 0
2020B 856 0
2020A 856 0
2019B 856 0
2019A 856 0
2018B 856 0
2018A 856 0
2017B 856 0
2017A 856 0
2016B 856 0
2016A 856 4
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι