ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 47266, Fide: 25865153

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1211 0
2020A 1211 2
2019B 1167 0
2019A 1167 12
2018B 1042 18
2018A 1154 17
2017B 964 16
2017A 830 0
2016B 830 7
2016A - 7
2015B - 0
Παλαιότερα -