ΚΙΟΥΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 47268 | Fide: 25861859 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1126 0
2023Α 1126 0
2022B 1126 0
2022A 1126 0
2021B 1126 0
2021A 1126 0
2020B 1126 0
2020A 1126 9
2019B 1102 1
2019A 1092 7
2018B 1115 1
2018A 1099 14
2017B 983 5
2017A 934 1
2016B 912 5
2016A 875 7
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι