ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 01/1970, ΕΣΟ: 47274 | Fide: 25865846 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1068 0
2022A 1068 0
2021B 1068 0
2021A 1068 0
2020B 1068 0
2020A 1068 5
2019B 1027 3
2019A 1028 5
2018B 1022 0
2018A 1022 0
2017B 1022 4
2017A 1051 6
2016B 987 0
2016A 987 4
2015B - 0
Παλαιότερα -