ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 47276 | Fide: 25858432 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 976 0
2023Α 976 0
2022B 976 2
2022A 955 6
2021B 915 6
2021A 877 0
2020B 877 6
2020A 877 8
2019B 840 8
2019A 836 8
2018B 830 13
2018A 830 11
2017B 871 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι